1 Korinter 14:24

1 Korinter 14:24 NB

Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle
NB: Norsk Bibel 88/07
Del