1 Korinter 14:23

1 Korinter 14:23 NB

Om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del