1 Korinter 14:22

1 Korinter 14:22 NB

Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro - profetien derimot er ikke for de vantro, men for de troende.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del