1 Korinter 14:20

1 Korinter 14:20 NB

Brødre, vær ikke barn i forstand! Vær småbarn i ondskap, men vær fullvoksne i forstand!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del