1 Korinter 14:18

1 Korinter 14:18 NB

Jeg takker Gud: Jeg taler mer med tunger enn dere alle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del