1 Korinter 14:14

1 Korinter 14:14 NB

For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del