1 Korinter 14:12

1 Korinter 14:12 NB

Slik også med dere: Siden dere nå med iver søker de åndelige gavene, så søk å få dem i rikt mål for at menigheten kan bli oppbygget.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del