1 Korinter 14:11

1 Korinter 14:11 NB

Dersom jeg ikke kjenner språkets betydning, blir jeg en utlending for den som taler, og han som taler, blir en utlending for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del