1 Korinter 14:10

1 Korinter 14:10 NB

Så mange slags språk er det nå visst i verden! Og ingen av dem er uten mening.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del