1 Korinter 13:7

1 Korinter 13:7 NB

Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del