1 Korinter 13:5

1 Korinter 13:5 NB

Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del