1 Krønikebok 4:5

1 Krønikebok 4:5 NB

Tekoas far Asjhur hadde to koner, Hela og Na’ara.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del