1 Krønikebok 4:35

1 Krønikebok 4:35 NB

og Joel og Jehu, sønn av Josjibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja
NB: Norsk Bibel 88/07
Del