1 Krønikebok 4:34

1 Krønikebok 4:34 NB

Mesjobab og Jamlek og Josja, Amasjas sønn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del