1 Krønikebok 4:24

1 Krønikebok 4:24 NB

Simeons sønner var Nemuel og Jamin og Jarib og Serah og Saul.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del