1 Krønikebok 4:16

1 Krønikebok 4:16 NB

Jehallelels sønner var Sif og Sjifa og Tirja og Asarel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del