1 Krønikebok 4:13

1 Krønikebok 4:13 NB

Kenas’ sønner var Otniel og Seraja. Otniels sønn var Hatat.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del