1 Krønikebok 3:7

1 Krønikebok 3:7 NB

og Nogah og Nefeg og Jafia
NB: Norsk Bibel 88/07
Del