1 Krønikebok 3:23

1 Krønikebok 3:23 NB

Og Nearjas sønner var Eljoenai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del