1 Krønikebok 3:22

1 Krønikebok 3:22 NB

Sjekanjas sønn var Sjemaja. Sjemajas sønner var Hattusj og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i tallet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del