1 Krønikebok 3:19

1 Krønikebok 3:19 NB

Pedajas sønner var Serubabel og Sjime’i. Serubabels sønner var Mesjullam og Hananja, deres søster var Sjelomit
NB: Norsk Bibel 88/07
Del