1 Krønikebok 3:18

1 Krønikebok 3:18 NB

og Malkiram og Pedaja og Sjenassar og Jekamja og Hosama og Nedabja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del