1 Krønikebok 3:16

1 Krønikebok 3:16 NB

Jojakims sønner var hans sønn Jekonja og hans sønn Sidkia.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del