1 Krønikebok 3:15

1 Krønikebok 3:15 NB

Og Josjias sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans andre sønn, Sidkia, den tredje, Sjallum*, den fjerde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del