1 Krønikebok 22:8

1 Krønikebok 22:8 NB

Men Herrens ord kom til meg, og det lød så: Du har utøst mye blod og ført store kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utøst mye blod på jorden for mitt åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del