1 Krønikebok 22:2

1 Krønikebok 22:2 NB

David befalte at de fremmede som bodde i Israels land, skulle kalles sammen. Og han satte steinhoggere til å hogge til steinene som Guds hus skulle bygges av.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del