1 Krønikebok 22:17

1 Krønikebok 22:17 NB

Og David befalte alle Israels høvdinger å hjelpe Salomo, hans sønn. Han sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del