1 Krønikebok 22:16

1 Krønikebok 22:16 NB

Av gull, sølv, kobber og jern er det så mye at det ikke er tall på det. Så ta da fatt på verket, og Herren være med deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del