1 Krønikebok 22:14

1 Krønikebok 22:14 NB

Her har jeg med mye strev skaffet til veie hundre tusen talenter gull og tusen ganger tusen talenter sølv til Herrens hus, og dessuten mer kobber og jern enn det kan veies, så mye er det. Tre og stein har jeg samlet, og mer kan du selv legge til.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del