1 Krønikebok 22:13

1 Krønikebok 22:13 NB

Da skal du ha lykke med deg, når du akter vel på å gjøre etter de bud og lover som Herren befalte Moses å gi til Israel. Vær frimodig og sterk! Frykt ikke og vær ikke redd!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 22:13