1 Krønikebok 22:12

1 Krønikebok 22:12 NB

Bare Herren vil gi deg visdom og forstand når han setter deg over Israel, og bare du vil holde Herrens, din Guds lov!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 22:12