1 Krønikebok 17:9

1 Krønikebok 17:9 NB

Og jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, og plante dem der, så de bor i sitt hjem og ikke blir uroet mer. Urettferdige mennesker skal ikke lenger skade dem slik som før
NB: Norsk Bibel 88/07
Del