1 Krønikebok 17:6

1 Krønikebok 17:6 NB

Hvor jeg så vandret om i hele Israel, har jeg vel noen gang talt slik til noen av Israels dommere, som jeg satte til å vokte mitt folk: Hvorfor har dere ikke bygd et hus av sedertre for meg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del