1 Krønikebok 17:5

1 Krønikebok 17:5 NB

Jeg har jo ikke bodd i hus fra den dagen jeg førte Israel opp, og til denne dag. Men jeg har vandret fra telt til telt og fra tabernakel til tabernakel*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del