1 Krønikebok 17:22

1 Krønikebok 17:22 NB

Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 17:22