1 Krønikebok 17:21

1 Krønikebok 17:21 NB

Og hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel, et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk? Du gjorde det for å vinne deg et navn ved store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningefolk for ditt folk som du fridde ut fra Egypt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 17:21