1 Krønikebok 17:12

1 Krønikebok 17:12 NB

Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 17:12