1 Krønikebok 17:11

1 Krønikebok 17:11 NB

Når dine dagers tall er fullt og du går til dine fedre, da vil jeg oppreise din ætt etter deg, en av dine egne sønner, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 17:11