1 Krønikebok 17:10

1 Krønikebok 17:10 NB

helt fra den tid jeg satte dommere over mitt folk Israel. Jeg har ydmyket alle dine fiender. Og nå forkynner jeg deg at Herren vil bygge et hus for deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del