1 Krønikebok 15:8

1 Krønikebok 15:8 NB

av Elisafans barn Sjemaja, den øverste, og hans brødre, to hundre
NB: Norsk Bibel 88/07
Del