1 Krønikebok 15:7

1 Krønikebok 15:7 NB

av Gersjoms barn Joel, den øverste, og hans brødre, ett hundre og tretti
NB: Norsk Bibel 88/07
Del