1 Krønikebok 15:6

1 Krønikebok 15:6 NB

av Meraris barn Asaja, den øverste, og hans brødre, to hundre og tjue
NB: Norsk Bibel 88/07
Del