1 Krønikebok 15:29

1 Krønikebok 15:29 NB

Men da Herrens paktsark kom inn i Davids by, da så Mikal, Sauls datter, ut gjennom vinduet. Hun så kong David hoppe og danse, og hun foraktet ham i sitt hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del