1 Krønikebok 15:27

1 Krønikebok 15:27 NB

David var kledd i en ytterkappe av hvitt lin, like ens alle de levittene som bar arken, og sangerne og Kenanja, sangmesteren som ledet sangen. Dessuten hadde David en efod* av lin på seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del