1 Krønikebok 15:25

1 Krønikebok 15:25 NB

Så gikk David og Israels eldste og høvedsmennene over tusen av sted for å hente Herrens paktsark opp fra Obed-Edoms hus med jubel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del