1 Krønikebok 15:17

1 Krønikebok 15:17 NB

Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn Etan, sønn av Kusjaja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del