1 Krønikebok 15:10

1 Krønikebok 15:10 NB

av Ussiels barn Amminadab, den øverste, og hans brødre, ett hundre og tolv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del