1 Krønikebok 13:9

1 Krønikebok 13:9 NB

Da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa hånden ut for å ta fatt i arken, for oksene var blitt ustyrlige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del