1 Krønikebok 13:6

1 Krønikebok 13:6 NB

Og David og hele Israel dro opp til Ba’ala, til Kirjat-Jearim, som hører til Juda. De dro dit for å føre opp derfra Gud Herrens ark, han som troner over kjerubene, hvor hans navn nevnes.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del