1 Krønikebok 13:5

1 Krønikebok 13:5 NB

Så samlet David hele Israel fra Sjihor* i Egypt til bortimot Hamat for å hente Guds ark fra Kirjat-Jearim.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del